LOADING

LÁ RƠI

LÁ RƠI

by admin March 28, 2022

Một đêm nghe tiếng lá rơi

Nghe như tiếng gió, như cơi đựng trầu.

Một đêm nghe rụng giọt sầu

Thấy đời giản mà đậm màu rủi may.

Một đêm thấu hiểu mình say

Mới hay ở chót đắng cay tình đời.

Một đêm không nói một lời

Mới nghe sâu thẳm lá rơi cuối nguồn.

Ngẫm đời những giọt mưa tuôn

Tiếng lá rơi, thức dậy muôn sắc màu!

Written by Mầm Non

TP Hồ Chí Minh 5- 2019

Social Shares

Subscribe for FREE Marketing Pro Newsletter!

Subscribers get the best curated content for you

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *