LOADING

NÕN ĐỜI

NÕN ĐỜI

by admin March 28, 2022

Em như một khắc nõn đời

Ủ chín anh giữa kiếp người rủi may.

Từ trong sâu thẳm ngàn cây

Một nhành hoa giữa ngất ngây cõi người.

Cảm ơn trời thẳm, đất vời

Mang tia nắng ấm cho người dấu yêu.

Nõn đời, một thoáng phiêu diêu

Hương từ hương với muôn chiều éo le.

Nõn đời vọng bến sông quê

Vọng thiên niên nỗi say mê giống nòi.

Writtent by Mầm Non

TP Hồ Chí Minh, 6-2019

Social Shares

Subscribe for FREE Marketing Pro Newsletter!

Subscribers get the best curated content for you

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *