LOADING

THỰC VÀ MƠ

THỰC VÀ MƠ

by admin March 28, 2022

Ngỡ em là một cõi mơ

Hoá ra đời thực đến ngơ ngác lòng.

Ngỡ em như tiếng suối trong

Hoá ra thác đổ, bên hông chợ trời.

Đời mơ trao tặng nhau rồi

Chỉ còn đời thực, thúc thôi bản người.

Nghĩ mơ rồi lại ngẫm đời

Thực hư như biển đầy vơi sớm chiều.

Ngỡ em là một cánh diều

Hoá ra, thuyền chở bao nhiêu thực buồn!

Writent by Mầm Non

Social Shares

Subscribe for FREE Marketing Pro Newsletter!

Subscribers get the best curated content for you

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *